ROK 2010

SESJA RADY GMINY NR XLI 
PROTOKÓŁ NR XLI Z SESJI RADY GMINY
W GRABOWIE NAD PILICĄ
Z DNIA 25 SIERPNIA 2010 ROKU

Rozpoczęcie obrad sesji Rady Gminy- godzina 10 10

Obecnych – 14 + 1 radnych

Osoby uczestniczące:
Wójt Gminy- Euzebiusz Strzelczyk
Sekretarz – Jadwiga Durajczyk
Skarbnik – Bożena Giezek

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wystąpienie Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy Grabów nad Pilicą
8. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki na cele komunalne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Pliki do pobrania:

 PROTOKÓŁ NR XLI Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2010-09-20 13:14:51.
Data wprowadzenia: 2010-09-20 13:14:51
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót