ROK 2010

SESJA RADY GMINY NR XL 
PROTOKÓŁ NR XL
Z SESJI RADY GMINY
W GRABOWIE NAD PILICĄ
ODBYTEJ
W DNIU 6 LIPCA 2010 ROKU


Rozpoczęcie obrad sesji Rady Gminy – godzina 907
Obecnych – 13 + 1= 14 radnych
Osoby uczestniczące w sesji:
Wójt Gminy – Euzebiusz Strzelczyk
Sekretarz Gminy – Jadwiga Durajczyk
Skarbnik Gminy – Bożena Giezek
Dyrektor SPZOZ w Kozienicach- Sławomir Idzikowski


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wystąpienie Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie uchwały Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą Nr XXXIX/179/10 z dnia 21.06.2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kozienickiego dot. likwidacji komórek organizacyjnych w SPZOZ w Kozienicach.
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kozienickiego dot. likwidacji komórek organizacyjnych w SPZOZ w Kozienicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Plik do pobrania:

 PROTOKÓŁ NR XL Z SESJI RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2010-09-20 13:13:19.
Data wprowadzenia: 2010-09-20 13:13:19
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót