ROK 2010

SESJA RADY GMINY NR XXXIX  
PROTOKÓŁ NR XXXIX
Z SESJI RADY GMINY
W GRABOWIE NAD PILICĄ
ODBYTEJ
W DNIU 21 CZERWCA 2010 ROKU

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2.Przyjecie porządku obrad,
3.Przyjęcie protokołów z obrad dwóch ostatnich sesji.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy,
5. Wystąpienie Wójta Gminy,
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Kozienickiego w
sprawie likwidacji komórek organizacyjnych w SP ZOZ w Kozienicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Kozienickiego dot.
działań odejmowanych przez Grupę Kapitałową ENEA w Elektrowni Kozienice S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o uznaniu lasów za ochronne.
10. Zakres i forma informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania
planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ za pierwsze półrocze roku
budżetowego.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Plik do pobrania:
 PROTOKÓŁ NR XXXIX Z SESJI RADY GMINY

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2010-09-07 09:02:54.
Data wprowadzenia: 2010-09-07 09:02:54
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót