ROK 2010

SESJA RADY GMINY NR XXXVII 
PROTOKÓŁ NR XXXVII
Z SESJI RADY GMINY
W GRABOWIE NAD PILICĄ
ODBYTEJ
W DNIU 28 KWIETNIA 2010 ROKU


Rozpoczęcie obrad sesji Rady Gminy – godzina 1005
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wystąpienie Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Adama Witek na działanie Wójta .
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 (wystąpienia Przewodniczących Komisji Stałych ) .
9. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
10. Przedstawienie opinii RIO w Warszawie, zespół w Radomiu w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej SPZOZ.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy..

Plik do pobrania:
 PROTOKÓŁ NR XXXVII Z SESJI RADY GMINY

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2010-09-07 09:00:18 | Data modyfikacji: 2010-09-07 09:03:55.
Data wprowadzenia: 2010-09-07 09:00:18
Data modyfikacji: 2010-09-07 09:03:55
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót