ROK 2010

SESJA RADY GMINY NR XXXVI 
PROTOKÓŁ NR XXXVI Z SESJI RADY GMINY
W GRABOWIE NAD PILICĄ
Z DNIA 2 MARCA 2010 ROKU

Rozpoczęcie obrad sesji Rady Gminy- godzina 905

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wystąpienie Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabów nad Pilicą za rok 2009
8. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Grabów nad Pilicą za 2009 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez podmioty działalności gospodarczej za wywóz odpadów komunalnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grabów nad Pilicą na lata 2010-2016
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grabów nad Pilicą.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Plik do pobrania:
 PROTOKÓŁ NR XXXVI Z SESJI RADY GMINY

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2010-09-07 08:58:58 | Data modyfikacji: 2010-09-07 09:04:12.
Data wprowadzenia: 2010-09-07 08:58:58
Data modyfikacji: 2010-09-07 09:04:12
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót