UCHWAŁA Nr XLIII/199/10
2010-11-26 12:53:59
UCHWAŁA Nr XLIII/199/10 RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 26.10.2010r. w sprawie: zbycia nieruchomości zapisanej w KW Nr 30577. Plik do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XLIII/198/10
2010-11-26 12:51:18
Uchwała Nr XLIII/198/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XLIII/197/10
2010-11-26 12:49:30
Uchwała Nr XLIII/197/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 26 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Plik do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XLII/196/10
2010-10-04 09:39:11
Uchwała Nr XLII/196/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XLII /195/2010
2010-10-04 09:38:25
Uchwała Nr XLII /195/2010 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 14 września 2010r. w sprawie: obsługi Mieszkańców Gminy Grabów n/Pilicą przez Rejon Medyczny Kozienice. Plik do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XLI/194/10
2010-09-28 08:58:53
Uchwała Nr XLI/194/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/184/10 z dnia 21.06.2010 r. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XLI/193/10
2010-09-28 08:56:29
Uchwała Nr XLI/193/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA Nr LXI/192/10
2010-09-28 08:54:49
UCHWAŁA Nr LXI/192/10 RADY GMINY w GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy. Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr LXI/191/10
2010-09-28 08:54:05
Uchwała Nr LXI/191/10 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: skargi Pani Elżbiety Duda przesłanej przez SKO w Radomiu postanowieniem z dnia 09.08.2010r. znak SKO/PL/382/1686/10, doręczonym w dniu 13.08.2010r  ...więcej

Uchwała Nr XL/190/10
2010-08-02 08:46:33
Uchwała Nr XL/190/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie reasumpcji uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/185/10 Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XL/189/10
2010-08-02 08:44:27
Uchwała Nr XL/189/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XL/188/10
2010-08-02 08:43:07
Uchwała Nr XL/188/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 06.07.2010r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kozienickiego dot. likwidacji komórek organizacyjnych w SP ZZOZ Kozienicach Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XL /187/10
2010-08-02 08:42:22
Uchwała Nr XL /187/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 06.07.2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą Nr XXXIX/179/10 z dnia 21.06.2010r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kozienic  ...więcej

Uchwała Nr XXXIX/186/10
2010-08-02 08:41:29
Uchwała Nr XXXIX/186/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/169/10 z dnia 25.01.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku.   ...więcej

Uchwała Nr XXXIX/185/10
2010-08-02 08:37:54
Uchwała Nr XXXIX/185/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXXIX/184/10
2010-08-02 08:37:03
Uchwała Nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXXIX/183/10
2010-08-02 08:36:22
Uchwała Nr XXXIX/183/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Pliki do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA Nr XXXIX/182/10
2010-08-02 08:35:39
UCHWAŁA Nr XXXIX/182/10 RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ z dnia 21 czerwca 2010 r.     w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , a tak  ...więcej

UCHWAŁA Nr XXXIX/181/10
2010-08-02 08:34:11
UCHWAŁA Nr XXXIX/181/10 Rady Gminy GRABÓW N/PILICĄ z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie opinii o uznaniu lasów za ochronne Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXXIX/180/10
2010-08-02 08:33:09
Uchwała Nr XXXIX/180/10 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie: stanowiska Rady Gminy Grabów nad Pilica dot. działań podejmowanych przez Grupę Kapitałową ENEA Pliki do pobrania:   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 57
poprzednie     następne