UCHWAŁA INTENCYJNA NR XXVI/121/09
2009-08-26 08:01:15
UCHWAŁA INTENCYJNA NR XXVI/121/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie: przystąpienia Gminy Grabów nad Pilicą do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM   ...więcej

UCHWAŁA Nr XXVI/120/09
2009-08-26 07:59:57
UCHWAŁA Nr XXVI/120/09 RADY GMINY W GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Grabowie n/Pilicą. Plik do pobrania:   ...więcej

Uchwała nr XXVI/119/09
2009-08-26 07:57:49
Uchwała nr XXVI/119/09 RADY GMINY W GRABOWIE N/PILICĄ z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXVI/118/2009
2009-08-26 07:57:01
Uchwała Nr XXVI/118/2009 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Grabowie nad Pilicą Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXV/117/09
2009-08-26 07:56:26
Uchwała Nr XXV/117/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2009 rok Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXV/116/09
2009-08-26 07:55:41
Uchwała Nr XXV/116/09 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 02 lutego 2009r. w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXV/115/09
2009-08-26 07:54:55
Uchwała Nr XXV/115/09 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 02.02.2009r. w sprawie: odpowiedzi na skargę Pana Wacława Sobieraja , która wpłynęła do Rady Gminy w dniu 15 grudnia 2008r Plik do pobrania:   ...więcej

Pokazano 41 - 47 z 47
poprzednie