UCHWAŁA Nr XXX/141/09
2009-12-16 10:35:37
UCHWAŁA Nr XXX/141/09 RADY GMINY Grabów nad Pilicą z dnia 19.10.2009r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw urzędowych miejscowości Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXX/140/09
2009-12-16 10:32:13
Uchwała Nr XXX/140/09 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 19.10. 2009r. w sprawie: skargi Wspólnoty Leśnej wsi Zakrzew Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXX/139/09
2009-12-16 10:29:38
Uchwała Nr XXX/139/09 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 19.10. 2009r. w sprawie: skargi Pana Grzegorza Marczaka przesłanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli i Audytu pismem z dnia 16.09.2009r. znak WKA.  ...więcej

Uchwała Nr XXIX/138/09
2009-12-16 10:25:42
Uchwała Nr XXIX/138/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 09 września 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy w 2009 roku Pliki do pobrania:  ...więcej

Uchwała Nr XIX/137/09
2009-11-27 10:35:29
Uchwała Nr XIX/137/09 Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 9 września 2009r. w sprawie: skargi Pana Henryka Świdnickiego przesłanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli i Audytu pismem z dnia 13.08.2009r. zna  ...więcej

Uchwała Nr XIX/136/09
2009-11-27 10:34:38
Uchwała Nr XIX/136/09 Rady Gminy w Grabów nad Pilicą z dnia 09 września 2009 roku w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socj  ...więcej

Uchwała Nr XXVIII/135/09
2009-11-27 10:33:58
Uchwała Nr XXVIII/135/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy w 2009 roku Pliki do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXVIII/134/09
2009-08-26 11:34:11
Uchwała Nr XXVIII/134/09 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Plik do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXVII/133/09
2009-08-26 11:33:35
Uchwała Nr XXVII/133/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy w 2009 roku Plik do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXVII/132/09
2009-08-26 11:32:43
Uchwała Nr XXVII/132/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku. Plik do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXVII/131/09
2009-08-26 11:31:59
Uchwała Nr XXVII/131/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Paprotnia Plik do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXVII/130/09
2009-08-26 11:31:23
Uchwała Nr XXVII/130/09 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Plik do pobrania:   ...więcej

UCHWAŁA Nr XXVII/129/09
2009-08-26 11:30:43
UCHWAŁA Nr XXVII/129/09 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego. Plik do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXVII/128/09
2009-08-26 11:29:55
Uchwała Nr XXVII/128/09 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą”. Plik do pobrania:   ...więcej

Uchwała Nr XXVII/127/09
2009-08-26 11:29:12
Uchwała Nr XXVII/127/09 Rady Gminy Grabów n/Pilicą z dnia 08 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 pn. „Łękawica”. Plik do pobrania:  ...więcej

Uchwała Nr XXVI/126/2009
2009-08-26 08:05:00
Uchwała Nr XXVI/126/2009 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierown  ...więcej

Uchwała Nr XXVI/125/2009
2009-08-26 08:04:30
Uchwała Nr XXVI/125/2009 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyc  ...więcej

Uchwała Nr XXVI/124/2009
2009-08-26 08:03:49
Uchwała Nr XXVI/124/2009 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  ...więcej

Uchwała Nr XXVI/123/09
2009-08-26 08:03:05
Uchwała Nr XXVI/123/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy w 2009 roku   ...więcej

Uchwała Nr XXVI/122/09
2009-08-26 08:02:07
Uchwała Nr XXVI/122/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie : zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą. Plik do pobrania:   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 47
poprzednie     następne