`Dofinansowanie`
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.

Na podstawie art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U.)2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego.
Dofinansowanie obejmuje pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego po dniu 31 grudnia 2003 r. oraz pracodawców, którzy zawarli taką umowę przed 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęli w roku szkolnym 2004/2005.
Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Kwota dofinansowania wynosi 253,68 zł na jednego młodocianego za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
W przypadku nauki zawodu kwota dofinansowania wynosi:
1. 4.848,46 zł – przy okresie nauki wynoszącym 24 miesiące;
2. 8.080,77 zł – przy okresie nauki wynoszącym 36 miesięcy.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
2. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
3. Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu.
Wnioski o dofinansowanie można składać w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą (pok. nr 8).
Jednocześnie przypomina się, ze pracodawcy zostali zobowiązani do poinformowania gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego, o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Informację można składać wg załączonego wzoru zgłoszenia.
Szczegółowych informacji udziela Pani Krystyna Puk, tel. 0-48 –662-70-14 wew. 31
Wszystkie druki dostępne do pobrania ze strony internetowej oraz w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą pok. nr 7.


Pliki do pobrania:

Wniosek 1

Zgłoszenie

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-10-28 09:50:56 | Data modyfikacji: 2009-11-24 08:01:25.
Data wprowadzenia: 2008-10-28 09:50:56
Data modyfikacji: 2009-11-24 08:01:25
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót